Udruga obitelji osoba s duševnim teškoćama Lica duše
Peričićeva 10 
21 000 Split
Hrvatska
OIB: 01117050488 
Upisana u Registar udruga RH pod reg. br. 17005766

Telefon: 097 654 9796 
E-mail: lica.duse@gmail.com

Ljubica Mamić, predsjednica
Dada Lerotić, tajnica